IHKTT 1900 6152 7:30 - 11:30 - 13:30 - 17:30 Nghỉ chiều T7 & CN

Tin Tức

Thue 1

Thí điểm khai thuế điện tử với các chủ cho thuề nhà

Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định thí điểm khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của các cá nhân.

Cụ thể, Quyết định 2128/QĐ-BTC sẽ áp dụng thí điểm tại địa bàn TP.Hà Nội và TP.HCM, áp dụng với cá nhân có nhu cầu được khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân điện tử thuộc quản lý của cơ quan thuế tại 2 TP này.

Xay Nha 3

Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 11.2016 đến hết tháng 12.2017. Sau khi kết thúc thí điểm, Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính kết quả và đề xuất phương án triển khai diện rộng. 

Bộ cũng giao Tổng cục Thuế chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật để thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo các cục thuế, người nộp thuế thực hiện đăng ký tài khoản, kê khai và theo dõi, xử lý hồ sơ điện tử theo quy định.