IHKTT 1900 6152 7:30 - 11:30 - 13:30 - 17:30 Nghỉ chiều T7 & CN

Tin Tức

Thue Mon Bai

Tại sao phải đóng thuế môn bài, bậc môn bài như thế nào?

THUẾ MÔN BÀI LÀ GÌ?

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Khởi điểm của sắc thuế này ngày xưa gọi là thuế công thương và được đổi tên gọi là thuế môn bài từ năm 1996

Các trường hợp phải nộp thuế môn bài đối với các doanh nghiệp: Tổng công ty, công ty, chi nhánh, xí nghiệp, cửa hàng, đại lý…

Các trường hợp không phải nộp thuế môn bài đối với các doanh nghiệp:  kho trung chuyển, văn phòng…

Thue Mon Bai 2

Doanh nghiệp tư nhân, công ty liên danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần trả thuế môn bài căn cứ trên số vốn đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư. 

Số vốn đăng ký (tỷ đồng)              Thuế môn bài hàng năm (đồng)

Trên 10 tỷ                                          3.000.000

Trên 5 đến 10 tỷ                               2.000.000

Từ 2 đến dưới 5 tỷ                          1.500.000

Dưới 2 tỷ                                           1.000.000 

Hộ gia đình trả thuế môn bài căn cứ trên thu nhập bình quân hàng tháng: 

Thu nhập hàng tháng (đồng)       Thuế môn bài hàng năm (đồng)

Trên 1.500.000   1.000.000

Từ 1.000.000 đến 1.500.000          750.000

Từ 750.000 đến 1.000.000             500.000

Từ 500.000 đến 750.000               300.000

Từ 300.000 đến 500.000                100.000

Dưới 300.000                                   50.000 

Điều đáng lưu ý:

Đa số các doanh nghiệp và các kế toán tại các đơn vị nộp và đóng thuế TNDN tạm nộp, Thuế GTGT hàng tháng, năm rất chuẩn nhưng có một nghịch lý là: rất hay quên đóng thuế môn bài hàng năm. Đây là một điều sơ ý một cách tự nhiên và hậu quả là bị phạt tội trốn thuế rất nặng. 

Thue Mon Bai 3

Hình thức đóng thuế môn bài

Hàng năm các doanh nghiệp đều phải  đóng thuế môn bài, hạn chót là cuối tháng 1 của năm

Doanh nghiệp vừa thành lập  nên đóng thuế môn bài + tờ khai môn bài vào cuối tháng hoạt động kinh doanh

Doanh nghiệp thành lập từ tháng 1 đến tháng 6:  đóng thuế cả năm

Doanh nghiệp thành lập từ tháng 7 đến tháng 12:  đóng thuế nửa năm 

Điểm thu thuế môn bài: Kho bạc quận, huyện, ngân hàng có dịch vụ thu thuế