IHKTT 1900 6152 7:30 - 11:30 - 13:30 - 17:30 Nghỉ chiều T7 & CN

Tin Tức

Chu Ky So 3

Hướng dẫn khai thuế điện tử thuận tiện nhất

Quy trình gửi tờ khai

- Đăng ký tờ khai:

Đăng ký loại tờ khai cần gửi với kỳ bắt đầu là kỳ kê khai. (Lưu ý: luôn luôn phải nhớ gửi tờ khai nào thì đăng ký loại tờ khai đó, không đăng ký tràn lan, nếu không hệ thống sẽ báo thiếu tờ khai hàng tháng do đăng ký mà không nộp tờ khai). Chỉ đăng ký 1 lần, các tháng (quý, năm) tiếp theo sẽ không phải đăng ký lại.

- Kê khai thuế trên phần mềm HTKK (phiên bản mới nhất)

- Kết xuất file PDF (Chỉ kết xuất ra file excel đối với tờ khai quyết toán thuế TNCN, phụ lục mua vào, bán ra của tờ khai 01/GTGT)

- Ký điện tử và Gửi tờ khai

- Nếu có Phụ lục thì tra cứu Tờ khai đã gửi thành công, chọn Gửi phụ lục.

- NNT kiểm tra email sẽ nhận được thông báo của CQT về việc xác nhận đã nộp hồ sơ qua mạng (trường hợp email sai hoặc gửi không thành công sẽ không nhận được thông báo, CB thuế có thể tra cứu thông báo trên trang iHTKK nội bộ)

Lưu ý: Không chọn đồng thời nhiều loại tờ khai để gửi, phải gửi lần lượt từng loại tờ khai.

Chú ý: Trong phần Trợ giúp của website http://kekhaithue.gdt.gov.vn có rất nhiều nội dung cần thiết cho cả CB thuế và NNT, như:

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng;

+ Tải phần mềm kê khai thuế qua mạng;

+ Tải các mẫu bảng kê và các phụ lục gia hạn;

+ Địa chỉ liên hệ của các đơn vị cung cấp chứng thư số;

+ Những lỗi và vướng mắc thường gặp khi thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng.