IHKTT 1900 6152 7:30 - 11:30 - 13:30 - 17:30 Nghỉ chiều T7 & CN

Tin Tức

29 11 Thutruong Vu Thi Mai

Hơn 1,12 triệu doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử

Cũng đề cập tới tình hình đăng ký NTĐT trên cả nước (theo MST 10 số), Cục CNTT - Tổng cục Thuế cũng cho biết, tổng số tiền NTĐT từ 1/1/2016 đến nay đạt trên 421 nghìn tỷ đồng. Trong đó, qua cổng NTĐT của Tổng cục Thuế hơn 387,6 nghìn tỷ đồng; qua dịch vụ Ebanking ngân hàng thương mại hơn 33,6 nghìn tỷ đồng.

Tổng số chứng từ/giao dịch NTĐT là 2.288.661 chứng từ, trong đó, qua cổng NTĐT của Tổng cục Thuế là 2.256.413 chứng từ; qua dịch vụ Ebanking ngân hàng thương mại là 32.248 chứng từ.

12 12 Thainguyen
29 11 Hoinghi

Cũng đề cập tới tình hình đăng ký NTĐT trên cả nước (theo MST 10 số), Cục CNTT - Tổng cục Thuế cũng cho biết, tổng số tiền NTĐT từ 1/1/2016 đến nay đạt trên 421 nghìn tỷ đồng. Trong đó, qua cổng NTĐT của Tổng cục Thuế hơn 387,6 nghìn tỷ đồng; qua dịch vụ Ebanking ngân hàng thương mại hơn 33,6 nghìn tỷ đồng.

Tổng số chứng từ/giao dịch NTĐT là 2.288.661 chứng từ, trong đó, qua cổng NTĐT của Tổng cục Thuế là 2.256.413 chứng từ; qua dịch vụ Ebanking ngân hàng thương mại là 32.248 chứng từ.