IHKTT 1900 6402 7:30 - 11:30 - 13:30 - 17:30 Nghỉ chiều T7 & CN

Thành viên

Đội ngũ lãnh đạo

 • Nv 7

  Nguyễn Minh Long

  Tổng giám đốc
 • Nv 1

  Hoàng Mạnh Tuấn

  Phó tổng giám đốc
 • Nv 4

  Hà Thị Mai Phương

  Phó tổng giám đốc
 • Nv 6

  Nguyễn Phương Mai

  Giám đốc chi nhánh Hà Nội
 • Nv 5

  Nguyễn Hải Minh

  Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng
 • Nv 3

  Lại Huyền Thu

  Giám đốc chi nhánh TP Hồ Chí Minh
 • Nv 2

  Vương Mạnh Tú

  Trưởng phòng kĩ thuật - công nghệ
 • Nv 8

  Lê Bá Thiên

  Kế toán trưởng