IHKTT 1900 6402 7:30 - 11:30 - 13:30 - 17:30 Nghỉ chiều T7 & CN

Sản Phẩm

Chữ ký số

Giới thiệu

Gắn liền với phần mềm khai hải quan điện tử và phần mềm khai thuế điện tử là ứng dụng chữ ký số nhằm xác nhận chủ nhân của dữ liệu khai báo gắn với vai trò, trách nhiệm của cơ quan khai báo, nộp thuế.

Chữ ký số có những mức quy định và thời gian ra hạn khác nhau tùy vào chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra.

  • Đăng ký chữ ký số
  • Gia hạn chữ ký số
  • Thay đổi chữ ký số
  • Tính bảo mật của chữ ký số

Đặc điểm/ Tính năng

Là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Thuế, Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp. 

Các cá nhân sẽ đăng kí chữ kí số theo những hướng dẫn của công ty và nộp chi phí theo định kì. Hết thời hạn, cá nhân đó có thể làm thủ tục gia hạn chữ kí số với IHKTT Star/TAS chúng tôi.

Income Tax Zzpl
Diembao31206

Vai trò

- Là một phần không thể thiếu trong khai thuế điện tử và khai hải quan điện tử.

- Nhanh chóng, thuận tiện, tính bảo mật cao.

- Không làm mất thời gian của các cá nhân mỗi khi cần xác nhận chữ kí cho một chứng từ pháp lý nào đó. 

Liên hệ

Công ty Cổ phần I-HTKK Vietsoftware 

Tel: 1900 6152 

E-Mail: [email protected] 

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà B&T, 3/120, Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Link tải báo giá và các phần mềm