IHKTT 1900 6402 7:30 - 11:30 - 13:30 - 17:30 Nghỉ chiều T7 & CN

Sản Phẩm

Dịch vụ nghiên cứu thị trường và xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng

Nntt

Giới thiệu

Những doanh nghiệp thành công  coi việc thực hiện nghiên cứu thị trường thường xuyên là nền tảng cho việc lập kế hoạch tiếp thị và bán hàng. Bạn có thể phát triển các chiến lược tiếp thị một cách mạnh mẽ dựa vào những gì bạn tìm hiểu về các sản phẩm và dịch vụ của bạn, khách hàng và đối thủ cạnh tranh của bạn, ngành kinh doanh và những thách thức trên thị trường của bạn.

Nghiên cứu thị trường sẽ giúp bạn xác định được đối tượng khách hàng lý tưởng, các cơ hội về thị trường mới và cải thiện hiệu suất bán hàng của bạn. Những doanh nghiệp thành công coi việc thực hiện  nghiên cứu thị trường thường xuyên là nền tảng cho việc lập kế hoạch tiếp thị và bán hàng. Bạn có thể phát triển các chiến lược tiếp thị một cách mạnh mẽ dựa vào những gì bạn tìm hiểu về các sản phẩm và dịch vụ của bạn, khách hàng và đối thủ cạnh tranh của bạn, ngành kinh doanh và những thách thức trên thị trường của bạn.


Liên hệ

Công ty Cổ phần I-HTKK Vietsoftware 

Tel: 1900 6152 

E-Mail: [email protected] 

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà B&T, 3/120, Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội