IHKTT 1900 6152 7:30 - 11:30 - 13:30 - 17:30 Nghỉ chiều T7 & CN
Thiết kế Website Phần mềm Nhân sự, Tiền lương Phần mềm chăm sóc khách hàng CRM Dịch vụ nghiên cứu thị trường và xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng Phần mềm Kế toán Phần mềm hoá đơn điện tử Phần mềm kiểm tra rủi ro hóa đơn Chữ ký số Phần mềm khai hải quan điện tử Phần mềm khai thuế điện tử