IHKTT 1900 6402 7:30 - 11:30 - 13:30 - 17:30 Nghỉ chiều T7 & CN

FAQS

Câu hỏi thường gặp

- Hình thức còn mới, doanh nghiệp cần thêm thời gian để tìm hiểu, chấp nhận hình thức mới của hóa đơn.

- Cần có sự phối hợp của các Bộ/ngành khác trong việc triển khai hóa đơn điện tử để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai, đảm bảo đầy đủ các lợi ích hóa đơn điện tử mang lại.

- Cần thay đổi chính sách về quản lý hóa đơn theo hướng xây dựng một quy trình quản lý hóa đơn hoàn chỉnh từ đầu đến cuối và quy định rõ các bước cần thực hiện và trách nhiệm của các bên tham gia để các bên biết rõ và thực hiện.

- Cần có biện pháp tuyên truyền về lợi ích rõ rang của mô hình quản lý hóa đơn mới để doanh nghiệp ủng hộ và chuyển sang ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hóa đơn.

- Cần có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thí điểm, cho phép TVAN cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế trực tiếp đến NNT để nâng cao chất lượng triển khai cũng như giảm đầu tư công.

- Đối với doanh nghiệp:

+ Hiện nay, hầu hết doanh nghiệp đã sử dụng kê khai thuế qua mạng nên doanh nghiệp hoàn toàn có thể tận dụng hạ tầng công nghệ thông tin đã có để sử dụng hoá đơn điện tử.

+ Hoá đơn xác thực giúp giảm thời gian đăng ký sử dụng hoá đơn từ 5 ngày xuống còn 3 ngày; không phải đăng ký mẫu hoá đơn, đặt in hoá đơn, mua hoá đơn; không phải gửi thông báo phát hành tới cơ quan Thuế, giảm thời gian đăng ký phát hành từ 5 ngày xuống còn 0 ngày; không phải lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn tới cơ quan Thuế; không phải thực hiện việc xác minh hoá đơn do hoá đơn đã lưu trên hệ thống của cơ quan Thuế và có mã xác thực của cơ quan Thuế.

+ Tiết kiệm chi phí phát hành, in ấn, bảo quản, lưu trữ hoá đơn, hạn chế các rủi ro về hoá đơn bất hợp pháp trong các giao dịch về kinh tế của doanh nghiệp. Giảm chi phí gửi nhận hoá đơn so với khi sử dụng hoá đơn giấy.

+ Góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển thương mại điện tử, giúp các doanh nghiệp triển khai thương mại điện tử có thể hoàn thiện quá trình kinh doanh từ mua bán điện tử, xuất hoá đơn điện tử, thanh toán điện tử.

+ Hoá đơn điện tử có xác thực giúp nâng cao uy tín của doanh nghiệp làm ăn chân chính, tạo sự tin tưởng của người mua vì người mua có thể tra cứu được hoá đơn điện tử có mã xác thực trên hệ thống của cơ quan thuế nên an tâm khi nhận hoá đơn từ người bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Đối với cơ quan thuế:

+ Góp phần thúc đẩy công tác cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết 19 và Nghị quyết 36a của Chính phủ.

+ Triển khai hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế giúp công tác quản lý thuế thuận tiện hơn, có thông tin quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời.

+ Tiến tới điện tử hoá các hoạt động của ngành Thuế, phục vụ tốt cho doanh nghiệp.

Trong những năm gần đây với sự quyết tâm, nỗ lực của ngành Thuế, CNTT ngành Thuế đã có những bước phát triển với nhiều cải tiến trong hệ thống CNTT nội bộ và các dịch vụ công cung cấp ra xã hội. Trước tình hình an ninh mạng có chiều hướng diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây, vấn đề an toàn bảo mật được ngành Thuế đặc biệt quan tâm với việc trang bị những thiết bị, công nghệ bảo mật tốt cùng đội ngũ theo dõi hệ thống để đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các dịch vụ công cung cấp ra toàn xã hội, trong đó có Hệ thông hoá đơn điện tử có mã xác thực. Khi lập hoá đơn, người bán sử dụng chữ ký số công cộng do các đơn vị được Bộ TTTT cấp phép, đảm bảo tính an toàn và tính chống chối bỏ.

Gia hạn chữ ký số là kéo dài thời giạn dùng chữ ký số sau khi đăng ký dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel và thời gian sử dụng Viettel CA gần hết thời hạn, việc gia hạn chữ ký số sẽ cho phép người dùng tiết kiệm chi phí mua mới USB Token, mà chỉ phải trả phí gia hạn mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào khác nữa.